Home      O NAS
 
   
 
       
 
Zarząd: prezes płk dypl. Andrzej Stobiecki, wiceprezes płk pil. mgr inż. Kazimierz Kuźniar,
sekretarz płk mgr Ryszard Bryś, Skarbnikk ppłk pil. mgr inż. Zenon Winnicki;  Członek mjr pil. Kazimierz Grzegorczyk,
 
 

Komisja Rewizyjna:


 

przewodniczący mjr pil Lech Kubacki, członkowie  płk dypl. pil. Kazimierz Chojnacki, ppłk Wiesław Oleksów;

Sąd Koleżeński: płk pil. Tadeusz Karwicki, płk pil. Albin Kossek, płk mgr Marian Kajtowski.

Adres mail: alkoss35@wp.pl ; andstop@tkdami.net i <"Andrzej Kwiatkowski'> endriu11@wp.pl